2 maanden ago · · Reacties uitgeschakeld voor Het laatste nieuws: Maatregelen ivm het Corona virus

Het laatste nieuws: Maatregelen ivm het Corona virus

Aan alle leden van WSV Van Merlenhaven Heemstede, 24 maart 2020
Geachte medelid,
De angst voor een Corona besmetting is groot. Reden van de overheid om aan alle inwoners beperkende bepalingen op te leggen. Deze maatregelen gelden voor alle ruimten waar zich veel mensen kunnen verzamelen. Bovendien vormen veel van onze leden de kwetsbare groep.
Het bestuur heeft dan ook bij algemene stemmen het volgende besluit genomen dat zal gelden tot het moment waarop de overheid bepaalt dat de kans op besmetting voldoende gereduceerd is om meer vrijheid te geven, doch in ieder geval tot 1 juni 2020.
 1. Beide havens blijven gesloten. Dit geldt ook voor passanten.
 2. Alle toiletten (inclusief wintertoilet) en douches blijven gesloten, de koffiemachine en
  AED apparaat zijn niet bereikbaar. Er vinden dan ook geen (toilet- en
  douche-)schoonmaakwerkzaamheden plaats.
 3. Mede door de beperkte kantoorruimte en ter vermindering van de kans op besmetting
  wordt geen havenmeester aangesteld.
 4. Er zullen tot nader order geen verenigingsactiviteiten plaats vinden. Het lustrumfeest
  is voorlopig uitgesteld, alsmede de Algemene Ledenvergadering. Er vindt geen
  seizoen opening plaats.
 5. Iedereen die de haven betreedt doet dit op eigen risico. De vereniging kan niet
  aansprakelijk worden gesteld voor het ontbreken van voorzieningen.
 6. Als leden in deze periode willen overnachten, doen zij dit op eigen risico aangezien er geen enkele voorziening voorhanden is. Bovendien is dit alleen toegestaan als de boot is voorzien van een deugdelijk werkende vuilwatertank, die in dat geval gebruikt
  moet worden. Indien geen vuilwatertank aanwezig, is overnachten niet toegestaan.
 7. Denk om een afstand van minimaal 1,5 meter en niet meer dan 2 personen bij elkaar.
 8. Bestuursvergaderingen vinden alleen op afstand plaats.
 9. Aangezien leden vrij zijn om op hun boot te verblijven om schoon te maken, te
  klussen of te varen, zal waterdruk op kranen aanwezig zijn. Aan de verplichte actie om handen te wassen kan hiermee worden voldaan.
Wij vertrouwen op uw begrip en medewerking, waarbij wij hopen dat geen van onze leden zal worden besmet. Wij rekenen dan ook op uw sociale controle ter handhaving van de regels.
Met vriendelijke groet,
Peter Bos voorzitter

Categories: Uncategorized