Geslaagde vaartocht voor kinderen met verstandelijke beperking

Op vrijdag 10 september j.l. vertrokken 23 boten vanuit de Van Merlenhaven en de Spaarneborghhaven richting Spaarne om daar 78 kinderen aan boord te laten stappen. De kinderen, leeftijd tussen 12 en 18 jaar, zijn per bus van de Voorthuijsenschool naar de opstaplocatie gebracht. Eerst moesten de zwemvesten aan, dan kon er vertrokken worden.

Iedereen die op dat moment per auto door de stad Haarlem wilde, deed er iets langer over dan gebruikelijk. Havendienst Haarlem bediende de bruggen vlot voor het konvooi, waardoor er een verkeersinfarct ontstond. Bruggen stonden lang open. De doorvaart kostte meer tijd dan gedacht. Spaarndam bleek nét te ver. Bij de Mooie Nel werd er omgekeerd.

De reddingsbrigade was met twee boten van de partij. Zij voeren mee en hadden drinken en koek voor iedereen. Onderweg keken de kinderen hun ogen uit, er werd druk gepraat en sommigen mochten zelfs aan het roer staan. Jammer genoeg was de burgemeester door een overlijdensgeval verhinderd.

Ook de media droegen hun steentje bij. Er was er een life-uitzending op de radio van RTV-Noord Holland en op het jacht ‘De Linde’ werd een televisiecamera gesignaleerd.

Het was de hele ochtend mooi weer, maar bij terugkomst in de haven barstte de bui los. Maar goed dat er tenten (met banken en tafels) klaargezet waren! Hierdoor hield iedereen droge voeten tijdens de lunch.

Iedereen heeft van deze dag genoten! Zowel kinderen als schippers. De bereidheid van de verenigingsleden om mee te werken was hartverwarmend. Een initiatief dat voor herhaling vatbaar is!

Speciale dank aan:
Bert van Schooten (Van Merlenhaven; evenementencommissie)
Peter Ruigrok (Van Voorthuijsenschool)
Reddingsbrigade Haarlem
Havendienst Haarlem