Vereniging

De vereniging heeft 120 leden. Aan de basis van de vereniging staan de statuten, het huishoudelijk reglement, algemene voorwaarden en het havenreglement. De vereniging heeft de havens in erfpacht van de gemeente Heemstede.

De vereniging is goedgekeurd bij koninklijk besluit van 3 juli 1975 nummer 68, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 40594613

Bestuur

  • Voorzitter: Mevr. P.H. van der Voort
  • Penningmeester: F.L. van der Hoeff
  • Secretaris: H. Sleeman
  • Havencommissaris Van Merlenhaven:  B. Slagter
  • Havencommissaris Spaarneborghhaven: H.M. Lammers 

Commissies

  • Contactcommissie
  • Evenementencommissie
  • Bouwcommissie
  • Tochtencommissie
  • Kascommissie