HET LIDMAATSCHAP

Informatie voor aspirant-leden

1. WAT KUNT U VAN DE VERENIGING VERWACHTEN?

a. De vereniging organiseert gedurende het jaar evenementen, zoals de nieuwjaarsreceptie,  een gezellige opening van het vaarseizoen (aansluitend op de Algemene Ledenvergadering) en, bij voldoende animo, bustochten naar watersport beurzen – leuke vaartochten met gezelschapsspellen – een bustocht naar een gezellige kerstmarkt en tenslotte een gezellig seizoen sluitingsfeest met barbecue of chinees buffet.
b. Minimaal één keer per jaar is er een algemene ledenvergadering, waarin de aanwezige leden gezamenlijk het beleid van de vereniging bepalen.

2. WAT VERWACHT DE VERENIGING VAN U?

a. Dat u een actieve bijdrage levert aan het verenigingsleven.
b. Dat u zich inzet voor de vereniging, door het verrichten van diverse werkzaamheden, bijvoorbeeld een weekje havenmeesterschap, of zelfwerkzaamheid. U bent zelf verantwoordelijk voor het doen van zelfwerkzaamheid. Hiertoe s.v.p. aanmelden/aanvragen bij de havencommissaris.
c. Dat u uw boot onderhoudt in overeenstemming met het Havenreglement, de omgeving van uw ligplaats schoonhoudt en dat u het water en het haventerrein vrijhoudt van afvalstoffen.

Image

Word lid!