2 weken ago ·

Het laatste nieuws: Maatregelen ivm het Corona virus

Aan alle leden van WSV Van Merlenhaven Heemstede, 24 maart 2020
Geachte medelid,
De angst voor een Corona besmetting is groot. Reden van de overheid om aan alle inwoners beperkende bepalingen op te leggen. Deze maatregelen gelden voor alle ruimten waar zich veel mensen kunnen verzamelen. Bovendien vormen veel van onze leden de kwetsbare groep.
Het bestuur heeft dan ook bij algemene stemmen het volgende besluit genomen dat zal gelden tot het moment waarop de overheid bepaalt dat de kans op besmetting voldoende gereduceerd is om meer vrijheid te geven, doch in ieder geval tot 1 juni 2020.
 1. Beide havens blijven gesloten. Dit geldt ook voor passanten.
 2. Alle toiletten (inclusief wintertoilet) en douches blijven gesloten, de koffiemachine en
  AED apparaat zijn niet bereikbaar. Er vinden dan ook geen (toilet- en
  douche-)schoonmaakwerkzaamheden plaats.
 3. Mede door de beperkte kantoorruimte en ter vermindering van de kans op besmetting
  wordt geen havenmeester aangesteld.
 4. Er zullen tot nader order geen verenigingsactiviteiten plaats vinden. Het lustrumfeest
  is voorlopig uitgesteld, alsmede de Algemene Ledenvergadering. Er vindt geen
  seizoen opening plaats.
 5. Iedereen die de haven betreedt doet dit op eigen risico. De vereniging kan niet
  aansprakelijk worden gesteld voor het ontbreken van voorzieningen.
 6. Als leden in deze periode willen overnachten, doen zij dit op eigen risico aangezien er geen enkele voorziening voorhanden is. Bovendien is dit alleen toegestaan als de boot is voorzien van een deugdelijk werkende vuilwatertank, die in dat geval gebruikt
  moet worden. Indien geen vuilwatertank aanwezig, is overnachten niet toegestaan.
 7. Denk om een afstand van minimaal 1,5 meter en niet meer dan 2 personen bij elkaar.
 8. Bestuursvergaderingen vinden alleen op afstand plaats.
 9. Aangezien leden vrij zijn om op hun boot te verblijven om schoon te maken, te
  klussen of te varen, zal waterdruk op kranen aanwezig zijn. Aan de verplichte actie om handen te wassen kan hiermee worden voldaan.
Wij vertrouwen op uw begrip en medewerking, waarbij wij hopen dat geen van onze leden zal worden besmet. Wij rekenen dan ook op uw sociale controle ter handhaving van de regels.
Met vriendelijke groet,
Peter Bos voorzitter

Read more Reacties uitgeschakeld voor Het laatste nieuws: Maatregelen ivm het Corona virus

11 maanden ago ·

Stalen damwand

Het door de gemeente Heemstede ingeschakelde ingenieursbureau geeft hieronder uitleg over de consequenties van een stalen damwand m.b.t. corrosie.
Het effect dat kan optreden bij een boot die naast een stalen damwand ligt heet galvanische corrosie.  Dit type corrosie kan alleen optreden als aan alle drie de randvoorwaarden wordt voldaan:
1.       De metalen hebben verschillende corrosie potentialen
2.       Er is een elektrisch geleidende verbinding tussen de twee metalen
3.       Er is een vloeibare elektrische geleider (elektrolyt) die in contact staat met beide metalen.
Voor een technische achtergrond over galvanische corrosie in het algemeen wordt het volgende artikel aangeraden: https://www.alurvs.nl/roestvast-staal/artikellijst/7942/
Als de betreffende metalen hetzelfde zijn treed er geen galvanische corrosie op. Een boot van staal zal dus niet extra aangetast worden.  Vaak zijn op stalen boten ter bescherming opoffer anodes geïnstalleerd. Deze anodes zijn wel gemaakt van een ander metaal met een ander corrosie potentiaal (aluminium of magnesium). In het slechtste geval kan door de damwand versnelde corrosie van deze anodes plaatsvinden.
Dit kan echter alleen als de boten elektrisch direct in contact staan met de damwand. denk hierbij aan:
a.            Een stroomkabel die via de aarding de damwand met de stalen romp van de boot verbindt;
b.            Een stalen/aluminium rolsteigertje o.i.d. die de boot met de stalen constructie van de damwand verbindt;
c.            Stalen landvasten
Als punt a, b en c niet van toepassing zijn, kunnen de boten zonder corrosie gevaar aan de anodes bij de damwand liggen.                     Het potentiële corrosieproces aan de anodes is in ieder geval zeer traag omdat de boten op zoetwater liggen.                                                   Bij een aluminium schip moet er extra aandacht zijn dat er geen direct elektrisch contact wordt gemaakt met de damwand. De romp heeft dan zelf een ander corrosie potentiaal ten opzichte van de damwand. Voorwaarden 1. en 3. zijn dan altijd van toepassing.

Read more Reacties uitgeschakeld voor Stalen damwand

1 jaar ago ·

Renovatie van de Van Merlenhaven

De renovatiewerkzaamheden aan de haven zijn gereed: de nieuwe damwand, nieuwe steigers en een nieuwe bestrating langs de boten hebben de haven een nieuw en fris aanzien gegeven.   Alle ligplaatsen zijn weer beschikbaar.

Read more Reacties uitgeschakeld voor Renovatie van de Van Merlenhaven

10 jaar ago ·

Even voorstellen: Peter Bos, voorzitter

Mijn naam is Peter Bos, ik woon in Heemstede, ben getrouwd met Plonie, wij hebben 2 kinderen, Niels en Sandra en 4 kleinkinderen. Plonie en ik zijn allebei in 1945 geboren. Mijn opleidingsachtergrond is HTS-bouwkunde en een universitaire studie rechten (die heb ik niet helemaal afgemaakt). Ik ben begonnen als bouwkundig tekenaar op een architectenbureau in Heemstede. Daarna heb ik gewerkt als projectmanager bij een projectontwikkelaar. Later had ik de dagelijkse leiding van een groot architectenbureau in Amsterdam. Sinds begin 2010 ben ik met pensioen.

Mijn bestuurservaring is: penningmeester van een softbalclub en bestuurslid van een peuterspeelgroep.

Hobby’s: fotografie, lezen, watersport (uiteraard), stedenbezoeken en golfen. Daarnaast horen architectuur en wetenschap tot mijn interessegebied.

Sinds het bestaan van water heeft de mens vormen gezocht ermee om te gaan. In een watersportvereniging wordt er recreatief gebruik van gemaakt, door te varen, te knutselen, te poetsen en van de natuur te genieten. Er zijn veel handen nodig om alle functies uit te oefenen om een vereniging tot bloei te brengen en te houden. Ik wil hieraan als voorzitter graag meewerken en daarbij als roerganger fungeren!

Read more Reacties uitgeschakeld voor Even voorstellen: Peter Bos, voorzitter