5 jaar ago · · Reacties uitgeschakeld voor Stalen damwand

Stalen damwand

Het door de gemeente Heemstede ingeschakelde ingenieursbureau geeft hieronder uitleg over de consequenties van een stalen damwand m.b.t. corrosie.
Het effect dat kan optreden bij een boot die naast een stalen damwand ligt heet galvanische corrosie.  Dit type corrosie kan alleen optreden als aan alle drie de randvoorwaarden wordt voldaan:
1.       De metalen hebben verschillende corrosie potentialen
2.       Er is een elektrisch geleidende verbinding tussen de twee metalen
3.       Er is een vloeibare elektrische geleider (elektrolyt) die in contact staat met beide metalen.
Voor een technische achtergrond over galvanische corrosie in het algemeen wordt het volgende artikel aangeraden: https://www.alurvs.nl/roestvast-staal/artikellijst/7942/
Als de betreffende metalen hetzelfde zijn treed er geen galvanische corrosie op. Een boot van staal zal dus niet extra aangetast worden.  Vaak zijn op stalen boten ter bescherming opoffer anodes geïnstalleerd. Deze anodes zijn wel gemaakt van een ander metaal met een ander corrosie potentiaal (aluminium of magnesium). In het slechtste geval kan door de damwand versnelde corrosie van deze anodes plaatsvinden.
Dit kan echter alleen als de boten elektrisch direct in contact staan met de damwand. denk hierbij aan:
a.            Een stroomkabel die via de aarding de damwand met de stalen romp van de boot verbindt;
b.            Een stalen/aluminium rolsteigertje o.i.d. die de boot met de stalen constructie van de damwand verbindt;
c.            Stalen landvasten
Als punt a, b en c niet van toepassing zijn, kunnen de boten zonder corrosie gevaar aan de anodes bij de damwand liggen.                     Het potentiële corrosieproces aan de anodes is in ieder geval zeer traag omdat de boten op zoetwater liggen.                                                   Bij een aluminium schip moet er extra aandacht zijn dat er geen direct elektrisch contact wordt gemaakt met de damwand. De romp heeft dan zelf een ander corrosie potentiaal ten opzichte van de damwand. Voorwaarden 1. en 3. zijn dan altijd van toepassing.

Categories: Uncategorized